Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-isaque-pereira-394377.jpg

Anställa, hyra in konsult eller använda byrå?

Har du behov av kompetens till marknadsfunktionen och är osäker på om det är bäst att anställa, hyra in en konsult eller anlita byrå? Vad som blir bäst beror på era behov och möjligheter. Med hjälp av ett gäng frågor och en översikt över de olika alternativen hoppas vi kunna göra valen tydligare för dig. Och du, vi på Kimm finns här som bollplank! Hör av dig så hjälps vi åt att komma fram till bästa lösningen.
Blogg

Vilken typ av behov behöver du fylla?

Behöver du ersätta en person som är tillfälligt ledig eller som slutat helt? Har du behov av att utöka teamet? Önskar du mer flexibilitet, dynamik och större grad av självledarskap? Är du ute efter en specifik spetskompetens eller någon som kan ta ett helhetsgrepp? Är behovet på kort eller lång sikt? Kommer behovet av kompetens att variera över tid? Försök sätta ord på dina behov för att göra det ännu tydligare.

 

Vilken kompetens eller vilka kompetenser behöver du?

Om flera, är de möjligt att hitta dem hos samma person? Vissa kompetenser är enklare att anställa än andra och vissa kompetenser hittar du i första hand hos byråer eller konsulter.

Hur ser tidsbehovet ut?

Hur snabbt ska personen vara på plats och hur länge behöver du kompetensen? Är det bråttom eller om ni inte är säkra på hur länge ni kommer att ha behovet, kan det vara ett bra argument för att börja med en annan lösning än anställning.

På kontoret, hybrid eller distans?

Spelar det någon roll om personen arbetar från kontoret eller inte? Söker ni en väldigt specifik kompetens eller en kompetens med stor efterfrågan kan ni skala av geografiska krav och öppna upp för ännu fler duktiga personer.

Vad har ni för budget?

 Kan ni bära kostnaden för ytterligare en anställd eller behöver ni utvärdera vilka resultat satsningen kan ge? Hur mycket fasta kostnader kan ni låsa? Vill ni kunna skala upp och ner kostnader över tid?

 

Hur mycket tid har ni och hur mycket ansvar vill ni ha?

Finns det tid för att genomföra en rekryteringsprocess och introducera en person? Vill ni ha hela arbetsgivaransvaret eller begränsa det till den dagliga arbetsledningen? Har ni tillräcklig kompetens, tid och erfarenhet internt för att kravställa och följa upp en frilansare eller byrå?

 

Kombinationer av lösningar

I många fall kan en kombination av de olika alternativen vara en bra väg att gå. Till exempel under en överlappningsperiod när ni inte har möjlighet att slutföra en rekrytering och få en ny person på plats under uppsägningstiden, eller om rekryteringen drar ut på tiden. Är ni osäkra på exakt vilken kompetens eller person ni söker är det ofta värdefullt att börja med att hyra in en konsult, och samtidigt öppna upp för möjligheten att senare anställa samma person. Är behovet för brett kanske någon del kan hanteras bäst av en byrå och en annan av en nyanställd. Uppställningen nedanför ger en översikt över de olika alternativen, visar vilka behov de svarar mot och lyfter fördelar, nackdelar, ekonomi och formalia.

Är du sugen på att läsa mer om hur du bygger ditt dream team? Då vill vi tipsa om guiden Bygg ditt dream team – skala upp marknadsavdelningen effektivt, där du får verktyg att steg för steg kartlägga nuläge fram till önskat läge.

Klicka för att se jämförelsetabellen

Vi hoppas att den här artikeln gör det tydligare hur de olika alternativen ser ut. Använd oss gärna som bollplank – vi vill öppna upp för olika möjligheter och hitta den perfekta matchningen för just er!