Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-chiru-clicks-2925921.jpg

Gör marknadsarbetet hållbart utan att tappa fart och resultat

Hur ser det ut på din marknads- eller kommunikationsavdelning? Har ni en tydlig målbild, välförankrade strategier, mätbara delmål och nedbrutna nyckeltal? En känsla av att vara i kontroll över balansen mellan långsiktigt arbete och kortsiktiga insatser? En fin dynamik i teamet med medarbetare som trivs och utvecklas? Tid för reflektion och lärande? Grattis, ni är troligtvis ganska unika.
Blogg

Välmående medarbetare skapar bättre resultat

Det är ingen nyhet men ändå så lätt att hasta förbi och begränsa till ett par konferenser, middagar och ett årligt utvecklingssamtal. Det kan kännas som att det inte finns tid i vardagen för täta teamaktiviteter, kompetensutveckling, planeringsdagar och annat som drar både tid och kostnader. Men vi lovar, all tid ni lägger på att utveckla både medarbetare och er som team, har ni tusenfalt (nåja) tillbaka. Och det behöver inte ens ta speciellt mycket tid, eller kosta något alls. Korta incheckningar för att kolla läget, lära känna-övningar inbakade i veckomötet, gemensam fika (när ni ses eller digitalt), promenadmöten, träningsmöjligheter och inte minst: tydliga ramverk kring förväntningar på till exempel tillgänglighet utanför kontorstid. Det finns massvis av enkla knep att arbeta med i vardagen för att varje enskild medarbetare ska känna balans, tillit och engagemang. När alla trivs, utvecklas, vet vad som ska göras och kan ta eget ansvar, blir arbetet helt enkelt mer effektivt. 


Målet och den röda tråden behöver finnas där – alltid

Marknads- och kommunikationsarbetet behöver tydlig riktning, uttalade strategier och mätbara mål – som linjerar med organisationens övergripande mål och värderingar. Det handlar inte om att skapa planer och plattformar till förbannelse utan om att tydligt och enkelt peka ut vad som är teamets uppdrag, mål och strategier. Och delmål på vägen dit. Med det som ramverk kan ni skippa långrandiga årsplaner och långtgående detaljplanering (som ändå nästan alltid behöver göras om eller läggas åt sidan när förutsättningar och prioriteringar ändras..). Men får det aldrig bli ett glapp mellan just ramverket och ad hoc-aktiviteter, kortare sprintplanering och kvartalsplaner. Allt ni gör ska bidra till att ni tar små eller stora steg i den riktning ni lagt ut. Här är din kommunikation som ledare viktig. Ofta är det där oplanerade som dyker upp faktiskt både relevant, rätt i tiden och i linje med riktningen och det är viktigt att göra det synligt. Om det oplanerade däremot inte fyller de kritierierna, förklara varför och prioritera annat.


Organiserad reflektion ger lärande och ständig förbättring

Att använda reflektion som lärande- och förändringsredskap kan vara rentav magiskt. Därför är vår starka rekommendation att skapa utrymme för organiserad reflektion i det löpande arbetet. När ni reflekterar kan ni upptäcka och förstå hur, när, i förhållande till vem och i vilka situationer något inträffar. Vad hände, vad kände och vad lärde ni? Reflektion som process som ger er möjlighet att upptäcka och lära er något som leder till förändring. Att ni gör det tillsammans skapar också öppenhet, involvering och fördjupat samarbete. Det finns många bra metoder och verktyg att använda. Oavsett vilka ni testar är våra allra viktigaste råd för reflektion i grupp att ha en tydlig frågeställning, låta alla reflektera en stund individuellt, låta en i taget dela med sig, lyssna aktivt och öppna upp för diskussion och slutsatser först i slutet. Du som ledare ansvarar för att ni tar med er lärandet in i ert arbete framåt. 


Luft i kalendern möjliggör kreativitet och ger plats för det oplanerade

Fullspäckade dagar med många olika typer av möten och arbetsuppgifter staplade efter varandra är för de allra flesta rena kreativitetsdödare och stresshöjare. Vi behöver alla pauser för att landa och ladda om. Högt tempo fungerar ofta bra bara så länge det finns tid för återhämtning. Försök se till att ni har luft i planeringen för att kunna ta er an ad hoc-grejer utan att hamna i stress eller stora omprioriteringar, och för att skapa förutsättningar att arbeta med de kreativa delarna (som ju är grunden i det ni gör!). Här är det extra viktigt att utgå från att vi alla är individer som har olika sätt att fungera på. Vissa personer behöver mer utrymme för eftertanke medan andra trivs bäst med att ta saker på volley. Lyssna in behov och skapa möjligheter för alla att fungera som sitt bästa jag på arbetstid.


Visa upp resultaten och fira synligt

Med tydliga delmål och milstolpar får ni möjlighet att fira oftare! Det finns många fördelar med det: ni känner själva att ni kommer framåt, ni ser vad som fungerar, och ni får tydligare utgångsläge för att gå vidare till nästa delmål. Skulle ni misslyckas med att nå ett mål eller komma till insikten att det är fel mål – fira det också. Då har ni förmodligen fått med er insikter och erfarenheter som leder utveckling. Varför inte boka en fail-fika? Minst lika viktigt som att fira själva är att visa era resultat för resten av organisationen. Fira synligt – det skapar stolthet hos teamet, tillit till er kompetens och därmed ett lugn i att ni är på rätt väg. 

Har du fler tips och råd kring hållbart marknads- och kommunikationsarbete? Saknar du något perspektiv? Hör gärna av dig och berätta! Som avslutning vill vi passa på att understryka att ni inte behöver göra om och göra allt på en gång. Ni har troligtvis en del på plats redan och det viktiga är att fortsätta rörelsen framåt. Se framförallt till att ramverket är tydligt, att ni utforskar former för utveckling och att ni har roligt tillsammans.