Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-alizee-marchand-947802.jpg

Generalist eller specialist: Vad behöver jag egentligen?

Det finns idag så otroligt många olika kanaler och mer data än någonsin tidigare att ta hänsyn till. Detta ställer höga krav och förväntningar på dagens marknad och kommunikationsmedarbetare. Kompetensförsörjning är en stor del av arbetet för dig som ansvarar för att driva marknad- och kommunikationsarbetet framåt. Men hur bygger man egentligen sitt drömteam inom marknad och kommunikation? Ska man rekrytera bred kompetens eller mer specialiserad?
Blogg

Den digitala utvecklingen har gjort att behoven på en marknadsavdelning ständigt utvecklas. Idag behöver man kunna behärska sociala medier i sin kommunikation, fånga in och analysera insikter, producera innehåll anpassat för olika målgrupper och kanaler. Det finns många olika varianter på teamuppsättningar. Ska du satsa på generalister eller specialister? Det finns inte ett rätt sätt att arbeta, utan allt beror på vilka förutsättningar och mål du har samt vilka ekonomiska muskler företaget väljer att lägga på sitt marknad- och kommunikationsarbetet.

Ofta blir generalisterna basen i teamet. De har bred kompetens och förmåga att anpassa sig till olika prioriteringar. Uppstår behovet av mer specifik kompetens så vet de ändå vad det är som behöver göras och hur man ska kravställa mot en extern konsult eller byrå. Men självklart varierar behoven på intern vs. extern kompetens på vad det är för mål man har med sin kommunikation. Dessa tenderar att förändras över tiden. Med den digitala utvecklingen har möjligheten att analysera och följa upp marknadsaktiviteter bara blivit större.

2 tips och tankar på hur du kan tänka gällande generalister vs. specialister

  • Har du bra samarbete med externa byråer? Litar du på deras kompetens och känner att leveransen ger bra och långsiktiga resultat? Anställ då generalister som kan hjälpa dig att bibehålla den nivån, projektleda och kravställa mot byråerna. Se till att du har folk bredvid dig som kan hjälpa dig med helheten och inte bara vissa delar av arbetet.

  • Har du fått möjligheten att bygga en egen marknadsavdelning? Grattis! Se till att ha både generalister och specialister på plats. Vad är era övergripande mål? Har du något som är viktigare att ta tag i? Anställ kompetenserna i rätt ordning och försök tänka långsiktigt. Generalister kan vara en bra bas att ha på plats under en längre period medan specialister kan stötta upp vid viktiga projekt och/eller vissa satsningar. Konsulter är ett bra sätt att snabbt kunna växla upp och ner beroende på arbetsbelastning samt hög- och lågkonjunkturer.