Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/daniele-franchi-GbAEJUJKJ88-unsplash.jpg

Rekrytera utan CV – Case Handelsbanken

Att rekrytera utan CV – går det? Ja, ibland kanske frågan är den motsatta – går det att rekrytera med CV? Här får vi dela med oss av ett case från Handelsbanken, där man valde att rekrytera utan CV, av flera olika anledningar.
Blogg

Handelsbankens centrala IT avdelning hade (2017) precis som många andra haft utmaningar i att hitta rätt kompetens till sin organisation. Lösningen blev en helt ny rekryteringsprocess, som skulle säkerställa att de fick in rätt kompetens till sitt nystartade traineeprogram.

Utmaningen: Cobol-utvecklare är svåra att hitta! Det är ett ”gammalt” program som många inte behärskar och dessutom lärs det inte ut idag på varken högskolor eller yrkeshögskolor.  Konkurrensen är dessutom generellt svår, det är som bekant många arbetsgivare som letar efter utvecklare med ljus och lykta.

Lösningen: Handelsbanken IT insåg att de behövde bredda sitt urval eftersom att så få kandidater behärskar just Cobol. Rätt person som kan programmera kan ju lära sig Cobol, resonerade man. Man bestämde sig därför för att starta ett traineeprogram där målsättningen var att anställa personer med programmeringskunskaper, och som uppfyllde vissa personliga kompetenser som man ser är viktiga för att lyckas och kunna växa i Handelsbanken generellt. Potentialen var alltså fokus i rekryteringsprocessen snarare än att blicka bakåt till vad kandidaterna hade gjort tidigare.

Beslutet blev därmed relativt enkelt: Man skulle lämna den gamla, traditionella rekryteringsprocessen med utvärdering av CV och intervjuer. Att kunna sänka tröskeln till ansökan såg man också som viktigt – en snabb ansökningsprocess var därför av vikt. För att hantera ansökningsförfarandet utan CV valde man en teknisk lösning från Uptrail.

Steg 1 var därför att kandidaterna fick svara på fem urvalsfrågor. That´s it. Inget personligt brev efterfrågades, ingen LinkedIn-profil skulle bifogas – inget överhuvudtaget som kunde göra att ansökan tog lång tid inkluderades i detta första steg.  Det tog kandidaterna några minuter att fylla i urvalsfrågorna, som berörde ämnen som: ”Kan du programmera? I så fall, vilka språk”?  ”Avslutar du din utbildning senast sommaren 2016” – lägg märke till att utbildning i detta fall kunde vara gymnasieutbildning såväl som universitetsutbildning eller något helt annat. De personuppgifter man fick lämna i samband med ansökan var namn, mailadress och telefonnummer, så att man enkelt skulle kunna nå kandidaterna.

Kandidaterna attraherades främst via rekryteringsdagar på olika universitet, där man som kandidat kunde söka direkt på ett par minuter via mobilen om man så önskade. Man annonserade även digitalt.

Steg 2 De som svarat korrekt på urvalsfrågorna fick sedan ett arbetsprov mailat till sig. Arbetsprovet handlade bland annat om en programmeringsteknisk uppgift och mailades tillbaka till Handelsbanken.

Steg 3 De som löst arbetsprovet korrekt blev samtliga kallade till intervju hos Handelsbanken. Det här tillfället blev alltså det första tillfället då de rekryteringsansvariga fick träffa kandidaterna.  Samtliga kandidater fick först information om Handelsbanken och organisationens värderingar mm. Sedan följde en gruppövning som främst syftade till att utvärdera hur kandidaterna samarbetade. Därefter följde strukturerade, individuella intervjuer som fokuserade på de personliga egenskaperna, värderingar och drivkrafter men även berörde kandidaternas bakgrund inom IT till viss del.

Resultatet: Succé!

  1. 110 kandidater sökte till traineeprogrammet, detta var fler än man någonsin haft tidigare för den här typen av yrkesgrupp (även fast man ej haft just ett traineeprogram tidigare). Ungefär hälften gick vidare till arbetsprovet och slutligen hade man ca 25 personer som kom på intervju. Av dessa anställdes slutligen 12 personer.
  2. Bredden – mångfalden – bland de som kom på intervju och slutligen blev anställda var stor – större än någonsin tidigare. Den yngsta hade just gått ut gymnasiet och den äldsta var 50+, man såg en jämn könsfördelning och fick totalt sett en väldigt blandad grupp vad gäller bakgrund.
  3. Feed-backen från kandidaterna var oerhört positiv, både bland de som slutligen blev anställda såväl som bland de som inte gick vidare i rekryteringsprocessen. ”Den bästa rekryteringsprocess jag varit med om” var ett frekvent omdöme. Att man blivit rättvist bedömd verkar ha varit en generellt intryck bland kandidaterna.Med tanke på det fina resultatet avser Handelsbanken IT att i år (2017) återigen genomföra samma process. Vilka fördelar kan ni ha av att rekrytera utan CV?