Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1359415786.jpg?width=2199&quality=high

Från brand fatigue till mer hjärta och integrering

Aldrig någonsin har omvärlden förändrats i den takt som den gör idag. De senaste åren har vi sett en explosion av innovationer och teknik som har förändrat sättet vi når ut till och engagerar våra målgrupper. I en värld som ständigt förändras blir marknadsförarens roll att lyckas sticka ut ur bruset och att lyckas anpassa sig efter det ständigt föränderliga beteendet hos målgruppen. Vilka trender kommer att färga marknadsföringslandskapet under de kommande 10 åren? Låt oss utforska några av de mest betydelsefulla trenderna som kommer att förändra marknadsföringsbranschen för alltid.
Blogg

Marknadsförare måste ta hänsyn till fenomen som ”brand fatigue”

Oavsett roll, bransch eller århundrade grundar sig all marknadsföring i en sak: människors beteende. För att lyckas hitta framgångsfaktorerna för framtiden måste vi ha i åtanke hur vårt beteende som människor kommer att förändras. Aldrig tidigare har vi mötts av ett sådant högt brus i våra medier, och i företagens jakt på att lyckas nå ut till sin målgrupp har begrepp som ”brand fatigue” växt fram. Ett fenomen som syftar på att en långvarig och överdriven exponering av varumärkesbudskap bidrar till att människor tar distans från varumärken. Hur undviker man som företag att hamna i den fällan? Ett sätt är att fokusera på att skapa en känsla. Som marknadsföringsprofeten David "Shingy" Shing uttrycker det: “You sell to the heart to justify to the head”.

Framtidens marknadsföring: Hållbarhet, personlig anpassning och integrering av avdelningar

Vi ställer högre krav på hållbara och etiskt ansvarstagande företag.

Hållbarhet och samhällsansvar har under det senaste decenniet gått från att vara nice-to-have till att bli ett krav konsumenter ställer på företag. Att kommunicera tydligt om företagets miljöeffekter och sociala insatser kommer att bli en viktig differentieringsfaktor för att lyckas skapa förtroende hos kunderna. Framgångsrika företag kommer behöva integrera hållbarhetsinitiativ och socialt ansvarstagande i sin marknadsföringsstrategi.

Personligt anpassad kommunikation blir nyckeln.

I en tid då konsumenterna bombarderas med meddelanden och information är det viktigt att sticka ut. Personlig anpassning kommer att vara nyckeln till framgångsrik marknadsföring. Genom att använda avancerad datateknik och analysverktyg kan företag skapa mer relevanta och anpassade kampanjer. Från segmentering baserad på beteende och intressen till individanpassade rekommendationer och meddelanden, kommer personlig anpassning bygga lojalitet mellan företag och kunder. Men det blir avgörande att skapa en balans: aldrig någonsin har det varit viktigare att nå mottagaren på rätt tillfälle, på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Marknadsavdelningen som del av ekosystemet.

Traditionellt sett har marknadsföring betraktats som en separat funktion inom organisationen, men vi ser redan nu att gränserna suddas ut och i framtiden kommer ett än tätare samarbete mellan olika avdelningar bli av stor vikt för framgång. Genom att samarbeta med exempelvis försäljning, produktutveckling, forskning och utveckling samt kundtjänst kan marknadsföringsavdelningen få en ännu djupare förståelse för företagets mål, produkter och kundbehov. En integrerad marknadsföringsstrategi innebär att marknadsföringsinsatserna stöder och förstärker företagets affärsstrategi. Genom att samarbeta med andra avdelningar drar marknadsföringsavdelningen nytta av insikter och expertis för att skapa mer relevant och effektiv kommunikation som är linje med företagets varumärkesidentitet och värderingar.

Den snabba utvecklingen i omvärlden sätter krav på stark kultur och ett effektivt team

Att investera i ett starkt marknadsteam som är rustat för framtiden driver ditt företaget att stärka sin konkurrenskraft och anpassa sig till, och framför allt vara i framkant av, den snabba utvecklingen inom marknad och kommunikationsområdet. Ingen marknadsfunktion är lik den andra och därför måste teamet byggas på organisationens egna villkor. För oss på KIMM är siktet inställt på att hitta den perfekta lösningen – på dina villkor. Oavsett om du behöver hjälp med att bygga ett helt team, en rekrytering, en del av en rekrytering, en konsultlösning eller coachning på vägen finns vi här för att hjälpa dig.

Vi vill hjälpa dig med dina utmaningar och hitta den lösningen som passar dig och ditt marknadsteam allra bäst. Samtidigt vill vi göra allt vi kan för att säkerställa att du får den roligaste och mest givande tiden i din karriär. Oavsett vad framtiden har att erbjuda ser vi fram emot att dela äventyret med dig. Läs mer om oss här!