Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/MicrosoftTeams-image%20(20)-1.png

Våga ta klivet till en roll som CRM-ansvarig

Arbetar du i en roll där en del av arbetsuppgifterna handlar om att hantera information i CRM-system? Kanske är du superuser, tar fram listor, sätter upp automatiseringar eller ser till att data från kampanjer kommer till säljare? Då sitter du på kompetens och kunskap som är efterfrågad i rollen som CRM-ansvarig!
Blogg

Vad gör en CRM-ansvarig?

Ansvar och arbetsuppgifter för en CRM-ansvarig eller CRM-specialist kan variera men i grunden handlar det om att säkerställa att verksamheten både har tillgång till och använder kunddata på ett sätt som bidrar till verksamhetsmålen. En central och viktig nyckelroll med andra ord! Här finns möjlighet att skapa stor skillnad genom att arbeta mer datadrivet och träffsäkert med försäljning, marknadsföring och kundservice.

Exempel på vad som kan ingå i en CRM-ansvarigs uppdrag:

 • Driva arbetet med att ta fram och implementera en CRM-strategi
 • Analysera och sammanställa data som kan ligga till grund för välinformerade beslut
 • Identifiera outnyttjade möjligheter till träffsäker kommunikation och merförsäljning
 • Säkerställa ett strukturerat arbete med attribueringsmodeller
 • Se över hur olika system och kunddatabaser samspelar
 • Agera intern kravställare mot både t.ex. IT, marknad, sälj och leverans.
 • Agera kontaktyta och kravställare och gentemot leverantörer
 • Skapa kommunikationsprocesser och smarta automatiseringar
 • Säkerställa efterlevnad av gdpr
 • Uppföljning och rapportering
 • Omvärldsbevakning och optimering

Troligtvis har du redan arbetat med vissa av de här delarna. Andra kan du behöva bygga på genom ny erfarenhet, research, coachning och eventuellt någon kurs. Är du sugen på att ta ett helhetsgrepp kring CRM-arbetet kan en roll som CRM-ansvarig vara nästa steg för dig. Din bredare erfarenhet inom till exempel marknadsföring, försäljning eller ekonomi kommer att vara till stor nytta!

Egenskaper som efterfrågas hos en CRM-ansvarig

 • Analytisk förmåga och kunna dra insikter och sammanfatta på ett lättförståeligt sätt
 • Intresse för att utveckla nya flöden och lära sig ny teknik. 
 • Erfarenhet av att jobba med kundkommunikation ur ett CRM-perspektiv
 • Strukturerad för att kunna kravställa och samordna
 • Förmåga att arbeta proaktivt 

De här värdena kan du skapa som CRM-ansvarig

Att hantera relationen med sina kunder är en av de viktigaste delarna i en verksamhets arbete. Genom att ta ett samlat grepp om kunddata, kundinsikter och kundaktiviteter baserade på datainformerade beslut får du möjlighet att skapa många värden, till exempel:

 • mer träffsäkra och kostnadseffektiva aktiviteter
 • mer försäljning från befintlig kunddatabas
 • nöjdare kunder som rekommenderar fler.

Är nu nyfiken på att prova?

Är du nyfiken på en roll mer fokus på CRM? Hör av dig till oss så tar vi en dialog om vilka möjligheter som finns för dig framåt.