Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-937126944.jpg

Retorik 101: Så kommunicerar du marknadsavdelningens värde

En stor del av ditt jobb som marknadschef är att kommunicera marknadsavdelningens värde och bidrag till företagets framgång. En välutformad och övertygande kommunikation är nyckeln till att inte bara stärka ditt team utan också att få övriga delar av organisationen att förstå och uppskatta den betydelsefulla roll som marknadsföring spelar. I detta blogginlägg kommer vi att utforska några retoriska strategier som kan hjälpa dig att framgångsrikt kommunicera marknadsavdelningens värde.
Blogg
  1. Anpassa ditt budskap till publiken: Precis som i all retorik är det viktigt att anpassa ditt budskap till mottagarens intressen och behov. Om du kommunicerar med företagets VD, betona de övergripande affärsresultaten och hur marknadsavdelningen har bidragit till att öka intäkterna och marknadsandelarna. Å andra sidan, om du talar med försäljningsteamet, fokusera på hur marknadsinsatserna har genererat högkvalitativa leads och ökat försäljningsmöjligheterna.
  2. Använd konkreta exempel och data: Siffror ljuger inte. Använd kvalitativ data för att underbygga dina påståenden om marknadsavdelningens värde. Dela framgångshistorier och case som tydligt visar hur marknadsinsatser har haft en direkt positiv påverkan på företagets mål. Exempelvis kan du berätta om en framgångsrik kampanj som ledde till en X-procentig ökning av försäljningen eller en Y-procentig ökning av varumärkesmedvetenheten. Eller hur hemsidans totala besökarantal ökat baserat på grund av insatsen X och Z.
  3. Berätta en engagerande historia: Ingen kan motstå en bra berättelse. Använd storytelling för att visa på marknadsavdelningens resa, utmaningar och triumfer. Människor relaterar lättare till berättelser än torra fakta. En gripande historia kan göra ditt budskap mer minnesvärt och övertygande.
  4. Visa på förståelse för affärsstrategin: För att visa marknadsavdelningens värde är det viktigt att du kan koppla dina insatser till företagets övergripande affärsstrategi. Visa på hur ditt team stödjer och förstärker företagets mål och vision. Detta visar på din förmåga att se bortom enbart marknadsföringsaktiviteter och förstå hur de spelar in i den större bilden.
  5. Kommunicera på olika plattformar: Använd olika kommunikationskanaler för att nå ut med ditt budskap. Utöver att hålla presentationer och möten kan du använda interna nyhetsbrev, företagsbloggar och intranät för att sprida information om marknadsavdelningens prestationer och värde. Att vara närvarande på olika plattformar ökar chanserna att ditt budskap når en bredare publik.

Retorik en kraftfull verktygslåda för marknadschefer att använda när de kommunicerar marknadsavdelningens värde. Genom att anpassa budskapet till publiken, använda konkreta exempel och data, berätta engagerande historier, visa förståelse för affärsstrategin och kommunicera över olika plattformar kan du effektivt övertyga andra om den viktiga roll som marknadsföring spelar i företagets framgång. Genom att behärska dessa retoriska strategier kan du skapa starka och långvariga band mellan marknadsavdelningen och resten av organisationen.