Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-kindel-media-7054399.jpg

Så använder du marknadsbudgeten smart 2023

Planerar ni att möta lågkonjunkturen genom att dra ner på marknadskostnader och slimma resurser? Det kan föra med sig större risker på lång sikt än vad det ger i vinst på kort sikt. Vi ger några exempel och resonerar kring hur vi kan förhålla oss till både konjunktur och trender, samtidigt som vi skärper vårt fokus och lägger tid och kostnader på det som ger bäst värde, både nu och senare.
Blogg

Minska eller öka marknadsbudgeten under 2023?

Under lågkonjunktur kan det ligga nära till hands att minska kostnader för marknadsföring och försäljning. Det finns dock studier från tidigare lågkonjunkturer som visar att det är viktigt att våga behålla sin marknadsföringsbudget, eller till och med öka den. Det ger nämligen fina möjligheter att både få mer effekt av nuvarande insatser och att förbereda för kommande tillväxtperiod. Ett välkänt exempel kommer från lågkonjunkturen i början av nittiotalet, då McDonald’s valde att dra ner på sin annonsering medan Pizza Hut och Taco Bell valde att öka. Vad hände? Pizza Hut och Taco Bell ökade sin försäljning kraftigt, 61 % respektive 49 %, medan McDonald’s minskade sin med 28 %.

Det finns alltså viktiga fördelar att vinna genom att våga behålla eller öka marknadsbudgeten:

  • Färre konkurrerar om din målgrupps uppmärksamhet = ni syns mer
  • Konkurrenter minskar sin budget = skillnaden i effekt blir ännu större
  • Förändrade kundbeteenden skapar nya försäljningsmöjligheter = ni kan tidigt dra marknadsfördelar och skaffa försprång.

Marknadsföringstrender för 2023

Oavsett om ni tillhör de organisationer som har möjlighet att öka marknadsbudgeten eller de som behåller eller till och med minskar den – hur kan ni få bäst effekt av det ni har att röra er med? Lyfter vi blicken och tittar på trender och framgångsfaktorer just nu kan vi se att vi har några viktiga nyckelord att förhålla oss till, nämligen autencitet, varumärkesidentitet och relation. Autenticiteten blir avgörande för att nå ut i bruset. När Google sammanfattar digitala marknadstrender 2023 lyfter en av experterna att fler än någonsin förväntar sig att organisationer ska ha en positiv inverkan på samhället, och att löften måste hänga ihop med beteenden. Här blir det viktigt att på riktigt visa vilka ni är! Ett starkt varumärke med en tydlig varumärkesidentitet gör den stora skillnaden på sikt och i det arbetet blir det allt viktigare att bygga relation – på riktigt och hos rätt målgrupper. Lyckas vi med det här kommer resultaten, både nu och senare.

Få bättre effekt av befintlig marknadsbudget

Med årets viktigaste nyckelord i fokus, hur kan vi anpassa och vässa det vi gör? Vad går att göra utifrån befintlig budget och de resurser vi redan har? Här kommer sex konkreta tips!

  1. Utgå alltid från er egen affär. Marknadsföringsmålen och aktiviteterna behöver vara anpassade efter er egen verksamhet och efter hur just era målgrupper agerar. Ta ut en riktning och se alltid marknadsföringsarbetet som affärsdrivande och verksamhetsutvecklande, oavsett om det handlar om varumärkesbyggande eller konverteringsdrivande aktiviteter. Det kan vara lockande att hoppa på nya trender och hypade kanaler, men välj att springa fort bara på det som är relevant för er och som visar sig fungera.
  2. Mixa långsiktigt varumärkesarbete med kortsiktiga kampanjer. Även i utmanande tider bör ni sikta på 60/40-regeln (60 % varumärkesbyggande och 40 % konverteringsdrivande). För att fortsätta att växa, och överleva, kan vi aldrig släppa det långsiktiga arbetet. I marknadsföringsbudgeten kan det vara klokt att applicera regeln på betald respektive organisk synlighet. Att arbeta med den organiska synligheten säkerställer långsiktiga resultat medan den betalda kan ge snabba vinster men vara mindre lönsam på sikt.
  3. Ta investeringsbeslut baserade på bra och korrekt data. Dålig data leder till dyrare och ineffektiv marknadsbudget. Här är en viktig nyckel till högre ROI att göra mer av det som fungerar bra, skruva där det finns potential och göra mindre eller inget alls av det som inte ger effekt. Se över always on-strategin och vässa kanalval och budskap med data som grund.
  4. Koordinera marknadsaktiviteterna med både säljavdelningen och med HR. Lika viktigt som det är att kunna stänga affärer är det att ni arbetar aktivt med employer branding för att attrahera den kompetens som behövs för att driva och utveckla verksamheten.
  5. Implementera ett agilt arbetssätt. Fasta årsbudgetar och låsta årsplaner är inte 2023. Sätt en ram men arbeta agilt och datadrivet innanför den. Då kan ni med korta cykler utvärdera och optimera arbetet, för att hela tiden öka effekten.
  6. Se över fördelningen mellan personalkostnader och externa kostnader. Vilka delar i arbetet får ni bäst effekt av att hantera internt och vilka delar ger bättre effekt genom att köpa från byrå? Kanske är det inte läge att nyanställa men möjligt att hyra in en resurs?

Låt 2023 bli året när vi skärper vårt fokus och tar tillvara de möjligheter som lågkonjunkturen för med sig! Vill du resonera med någon om hur du bäst kan bygga ditt marknadsteam? Ladda ner vår guide om att bygga dreamteam eller hör av dig direkt till någon av våra passionerade specialister!

KIMM Inhouse

Som ledare inom marknad och kommunikation förväntas man ofta ha svar på allt. Men så är det ju inte alltid. Känner du igen dig? Vår nya tjänst där vi erbjuder rådgivning, coaching och organisationsutveckling för dig som arbetar som marknads- eller inhousechef.  

Läs mer om vår tjänst KIMM INHOUSE här!